Эдвайзери шуъбаи рўзона

Камолова Гадобегим Рањимовна – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 

17-уми августи соли 1975 дар ноҳияи Файзобод таваллуд шуда, соли 1992 мактаби миёна, соли 2000 факултети филологияи ДМТ-ро хатм карда, соли 2019 дар мавзўи «Асосҳои лингво-дидактикии пунктуатсияи забони тоҷикӣ» рисолаи номзадиашро дифоъ кардааст.

Муаллифи мақолаҳои «Таълими аломати китобатии тире  (–) – и таркиби ҷумлаҳо» (2014), «Усулҳои босамари таълими як аломати китобатии забони тоҷикӣ» (2015), «Усули таълими ифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омўзиши воҳидҳои туфайлӣ» (2015).

Фаъолияти ҷамъиятию роҳбарӣ: аз соли 1999 то соли 2017 танзимагар ва аз соли 2018 эдвайзери шуъбаи рўзонаи факултети филология и Донишгоҳи миллии Тољикистон.